เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้  พร้อมด้วย นายอุดม  ไชยสาลี ที่ปรึกษา ได้เยี่ยมชมสวนกาแฟ นายอับดุลลักษณ์ สะอิ กับ นายบัญชา แสนสุข ผู้ก่อตั้งสวนกาแฟขี้ชะมด ที่ ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า  กาแฟขี้ชะมดที่มี ผู้ก่อตั้งคือ นายอับดุลลักษณ์ สะอิ กับ นายบัญชา แสนสุข ผู้ก่อตั้งนั้น เป็นสวนกาแฟขี้ชะมด ที่มีการจำหน่ายต้นกล้าต้นละ25 บาท ให้สมาชิก โดยมีสมาชิกภายในกลุ่ม ประมาณ 500  คน โดยจะรับซื้อเมล็ดกาแฟจากสมาชิกกลุ่มใน ราคากิโลกรัม ละ25 บาท  และ ภายในกลุ่ม มีการแปลรูปผลกาแฟด้วย

 

โดยนำผลกาแฟสุกให้ชะมดกินในช่วงเย็นแล้วเก็บมูลชะมดในช่วงเช้า ซึ่งปัจจุบันตลาดรับซื้อกะแฟขี้ชะมด มีราคาสูงถึงกิโลกรัม ละ25,000 บาท. และหากเป็นกาแฟขี้ช้างจะมีราคาสูงถึง กิโลกรัม ละ 35,000 บาท โดยมีกาแฟน่านเป็นผู้รับซื้อกาแฟขี้ชะมด พร้อมกันนี้ภายในกลุ่มนิยมปลูกกาแฟ 2 ชนิด คือ พันธุ์อราบิก้า และโรบัสต้า

 

“เราได้แนะนำให้ ผู้ผลิตกาแฟขี้ชะมด คำนึงถึงความสะอาด และปรับปรุงกรงของชะมด ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สายพันธุ์ รวมถึงควรตรวจสุขภาพชะมดโดยสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ”

 

นายจำนัล กล่าวและว่า ประการแรก การเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ  ในการทำให้กาแฟมีคุณภาพต้องทำอย่างไร 2.ประสานงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรให้มีมาตรฐานดีขึ้น

3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกาแฟให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันกาแฟเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก ซึ่งกาแฟขี้ชะมดของ 3 จังหวัดบ้านเรา มีรสชาติดีมาก ราคาแพงกว่าหลายเท่า และด้วยวิธีการทำให้เป็นกาแฟขี้ชะมดได้นั้น ทางเกษตรกรที่เลี้ยง ต้องให้ชะมดกินกาแฟ 10 กิโล เพื่อให้ได้ขี้ชะมดใน 1 กิโล

 

โดยผมได้แนะนำไปทางเกษตรกรให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการเลี้ยงชะมดให้มีความสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตกาแฟขี้ชะมด  รวมถึงพัฒนาให้สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กาแฟขี้ชะมดด้วย

 

 

“ในฐานะผู้แทนพิเศษฯ เรามีหน้าที่ช่วยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าไปให้ความรู้ให้กับเกษตรกร รวมถึงการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรเหล่านี้ ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับทราบแล้ว”

 

นายจำนัล กล่าวต่อว่า โดยทั่วไปกาแฟที่เป็นที่นิยมในการปลูกจะมี 2 ชนิด คือ กาแฟพันธุ์ อราบิก้าและโรบัสต้า ซึ่งกาแฟสามารถเป็นทั้งพืชทดแทนและเป็นพืชรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพราะกาแฟสามารถปลูกแซมร่วมกับยางพาราได้ และสามารถช่วยพยุงรายได้ของเกษตรกรในช่วงยางพาราราคาถูก

 

อย่างไรก็ดี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานั้น พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกกาแฟมานานกว่า 50 ปีแล้ว เช่นในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ปลูกกันมานาน แต่เนื่องจากความรู้ในการพัฒนาผลผลิต และผลิตภัณฑ์กาแฟในขณะนั้นยังมีน้อย จึงทำให้เกษตรกรยังไม่สามารถทำให้มีคุณภาพได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันเกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพ และให้ความสำคัญกับตลาดของกาแฟมากขึ้น

 

 

นายบัญชา แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เจ้าของสวนกาแฟที่ปลูกภายในสวนยางเพื่อนำไปเลี้ยงตัวชะมดในฟาร์ม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 241/3 หมู่2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า สวนกาแฟขี้ชะมดแห่งนี้ มีตนกับนายอับดุลลักษณ์ สะอิ ร่วมกันก่อตั้งขึ้น

 

โดยตนจะทำหน้าที่ดูในเรื่องการปลูกกาแฟ การทำอย่างไรให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในส่วนเรื่องโรงงาน การทำแบรนด์ รวมถึงการตลาด คุณอับดุลลักษณ์ สะอิ จะเป็นคนดูแล

 

ซึ่งกาแฟขี้ชะมดหลังจากชะมดได้กินผลเชอรี่ผลกาแฟสุกจากต้นในสวนในไร่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีโครงการปลูกกาแฟอาราบิก้าในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งชะมดเป็นการเพิ่มผลผลิตตัวเสริม ปลูกกาแฟเพื่อเสริมรายได้หลักของชาวสวนด้วยการปลูกกาแฟ แรกนั้นในสวนต่างๆ เช่น ปลูกยางหรือลองกอง สู่ตลาดได้ ในการเลี้ยงชะมด 100 ตัว ในแต่วันชะมดจะกินผลเชอรรี่สุกกินกาแฟสุก100 กิโล ของแต่ละตัวชะมด หลังจากนั้นจะเก็บขี้ชะมดขี้ออกมาเป็นผลกาแฟ 4 กิโล ถ้ากาแฟมีคุณภาพอยู่ที่กิโลละ 40,000 บาท เฉลี่ยชะมด 100 ตัว สามารถสร้างรายได้เดือนละ 30,000 -40,000 บาท บางเดือนได้ 100,000 บาท อีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ การปลูกกาแฟอาราบิก้า เป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปไข่แกมรูปทรงกลม โดยผลอ่อนจะเป็นสีเขียว แต่เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง จุดเด่นของกาแฟอาราบิก้า มีกลิ่นหอมและสารกาแฟสูง ทำให้ดื่มแล้วรู้สึกได้ถึงความกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา โดยกาแฟชนิดนี้มีปริมาณของคกาแฟอีนต่ำ เป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูง มีความห้อมไม่เป็นรองใคร การปลูกกาแฟ 1 ไร่ จะได้ 200 – 250 ต้น ระยะเวลา 2 ปี สามารถดูผลผลิตได้

 

“3ปีที่แล้ว เราเน้นปลูกกาแฟ ปีนี้เราจะผลักดันในส่วนโรงงาน”

อย่างไรก็ดีขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงผลักดันในส่วนของโรงงาน การเพิ่มผลผลิตกาแฟขี้ชะมด และผลักดันแบรนด์