นาข้าวปราณีต 1 ไร่ 1 ตัน เพิ่มมูลค่าซังข้าวมาตรฐาน อย.

เมื่อวันที่ 5-6 ธ.ค.2562 พล.ท.ธนชาต แสงภัทรเนตร กรรมการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และจะให้โอวาท รายการทำเกษตรอินทรีย์ อาจารย์โอฬาร คุ้มศึก เจ้าของรางวัลคนค้นฅน อวอร์ดครั้งที่ 7 สาขาคนนอกกรอบ ผู้ช่วยและติดตาม พล.ท.ธนชาต แสงภัทรเนตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นางรดา มีบุญ ประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เกษตรกร จ.สงขลา และพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


ในการเดินทางมาร่วมโครงการ ของพล.ท.ธนชาต แสงภัทรเนตร ครั้งนี้เพื่อสานต่อองค์ความรู้เรื่องของศาสตร์พระราชา ลงสู่เกษตรกรจังหวัดสงขลา โดยใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตาเป็นพื้นที่ศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่เกษตรกร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ร.9 สืบสานแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา ลงสู่ประชาชน โดยโครงการครั้งนี้ มี อาจารย์โอฬาร คุ้มศึก เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ภายใต้หัวข้อ “นาข้าวปราณีต 1 ไร่ 1 ตัน เพิ่มมูลค่าซังข้าวมาตรฐาน อย.เพื่อการแปรรูป” เพื่อให้ เกษตรกรมีแนวทางในการเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

และสิ่งที่โครงการคาดหวังไว้ คือ ให้เกษตรกรสามารถจะใช้การจัดการ ขบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้อย่างมั่นคง และในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทบ้านมีการร่วมหารือกับทาง พล.ท.ธนชาต แสงภัทรเนตร เพื่อจะดำเนินการส่งมอบถวายศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทบ้านภูริตา แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป