2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายมนัสฌาน์ ชูเชิด เลขาธิการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสงขลา จำนวน 6 สถาบัน ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและมุ่งเน้นทักษะงานด้านกีฬาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

โดยในวันที่ 25 มกราคม 2563 ทางสมาคมฯ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลโดยมีการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่ พิเศษระหว่าง ทีมวีไอพี กระทรวงศึกษาธิการ พบกับ ทีมสมาชิกวุฒิสภา และทีมเยาวชนแชมป์ประเทศไทย พบกับ ทีมเยาวชนสานฝั่นการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

จึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษได้ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา