สงขลา – ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา อ.สะเดา ยืนหยัดสู่ 36 ปี ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราลำดับต้นของประเทศ ด้วยแนวคิดบริหาร ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา เป็นกันเองผสานการตอบแทนสังคม

บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ก่อตั้งปี 2525 ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของ ดร.ถาวร และนางนัยนา เรืองวรุณวัฒนา ที่ต้องการวางรากฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 

ดร.ถาวร กล่าวว่า ในระยะแรกผลิตยางแผ่นรมควันและผลิตน้ำยางข้นในลำดับต่อมา กลุ่มบริษัทถาวรฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 จึงมีการก่อตั้ง  บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จำกัด  ที่จังหวัดหนองคายขึ้น เพื่อขยายฐานการผลิตยาง STR20  และยางผสมให้เพียงพอกับความต้องการในตลาดปัจจุบัน

การผลิตน้ำยางข้น จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การเริ่มต้น ทั้งนี้จะเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบน้ำยางสดที่มีผลวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

ด้วยความสม่ำเสมอในการรักษามาตรฐาน  ความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยางพารากว่า 35 ประเทศทั่วโลก

“ผมยึดหลักการบริหารที่เป็นกันเอง ดำเนินธุรกิจสอดผสานกับการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม”

ปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ลำดับต้นของประเทศไทย

อ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์โฟกัส