วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) นำทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดสงขลา – สตูล เดินทางมาเปิดตัว

นายจรัญ อรุณพันธ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 อย่างเป็นทางการ ที่ ริมเล รีสอร์ท อ.สทิงพระ จ.สงขลาโดยมีประชาชน มาคอยต้อนรับกว่า 200 คนในงาน นายนิกร ได้แนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครให้
ประชาชนได้รู้จัก เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง ประกอบด้วย จ. สงขลา เขต 1 นายธารณ์เทพ ขุนแก้ว, เขต 2 นางอรอนงค์ ล่วนรักษ์, เขต3 นายธนพล ศรีเนตร, เขต 4 นายจรัญ อรุณพันธุ์,เขต 6 นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ, เขต 7 นายอับดุลอาซิซ หลีสหัด และเขต 8 นายอะหลี สอระมัน ส่วน จ.สตูล ประกอบด้วย เขต 1 นายนิพนธ์ มรรคาเขต, เขต 2 นายจรัล สุวรรณรัตน์

นายนิกร จำนง กล่าวว่า ขณะนี้พรรคมีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส. ใน จ.สงขลา 7 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขต 5 ซึ่งหาผู้สมัครไม่ทัน ส่วน จ.สตูลส่งครบทั้ง 2 เขต ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ตามภูมิประเทศโดยพรรคชาติไทยพัฒนา มีแนวทางในการคัดสรรผู้สมัครให้สอดคลองกับปัญหาในพื้นที่ ที่ต่างกันเขตเมืองก็ต้องเอาคนที่มีความรู้เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกันด้านยางพาราก็มีคนที่มีความรู้เองยาง ส่วนฝั่งสทิงพระผู้สมัครจะต้องรู้ว่าวิถีชีวิตโหนด นา เล เป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับคนในแต่ละพิ้นที่ได้ แตกจากพรรคอื่นๆ ที่คัดเฉพาะคนที่มีชื่อเสียง ซึ่งบางครั้งก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้