ผู้ว่าฯ สงขลา นำทัพจิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง บริเวณกำแพงเมืองเก่า-สิงหนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


ผู้ว่าฯ สงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่า ตำบลหัวหัว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (3 ธ.ค. 62) ที่ บริเวณกำแพงเมืองเก่า ตำบลหัวหัว อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนครหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.สงขลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสดงให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่างที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป”

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เดินทางไปยังป้อมปราการที่ 9 ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวหัว อำเภอสิงหนคร เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงป้อมปราการดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของทิวทัศน์ ป้ายข้อมูลให้ความรู้ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จป้อมปราการแห่งนี้จะกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่จังหวัดสงขลาได้อีกเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว , ประชา โชคผ่อง / ภาพ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา