เส้นทางการเดินตามรอยพ่อ สิ่งที่พ่อสอน สิ่งที่พ่อทำ เดินก้าวบันไดแต่ละขั้นอย่างเข้มแข็ง

ในเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานนั้น 70 ชีวิต ที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา จูงมือทุกๆ คน ไปด้วยกันและค่อยสอดแทรก บูรณาการศาสตร์พระราชา ระหว่างศาสตร์สากล ศาสตร์ชาวบ้าน ให้ไปร่วมกัน ด้วยหลักคิด และนำองค์ความรู้ 6 มิติ พร้อมกับถอดรหัส ศาสตร์พระราชา ด้วยบทเรียน 1 แตกตัว ไป 7,000,000,000 ในระยะเวลา 70 ปี กับโครงการพระราชดำริ 4,700 กว่า โครงการ ที่มุ่งเน้นพื้นฐานความมั่นคงทางด้านทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรบ่งบอกถึงภูมิสังคมของพื้นถิ่นนั้นๆ) พลังงานทดแทน (การจัดการ ลดละเลิก ให้มาใช้พลังงานที่เอื้อกับธรรมชาติ) และวิถีวัฒนธรรมเกษตรกรรมยั่งยืน (การดำรงอยู่ในวิถีเกษตรพึ่งพาตนเอง และการก้าวสู่เกษตรกรขั้นก้าวหน้า นำสู่การสร้างสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม)


พร้อม ๆ กับ การร้อยโซ่ ต่อจิกซอ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากการถอดรหัสศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เสมือน จิกซอทุกๆ ตัว ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ต้องเชื่อมต่อให้ครบห่วงโซ่ แต่สิ่งที่จะจูงมือ นำพาไปด้วยกัน พลังสังคม เครือข่ายสร้างสรรค์ ต้องสร้างตั้งแต่ก้าวแรก กระชับมิตรภาพ เพื่อสานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ


ฉะนั้น ทุกๆ ซีนาริโอสลับกับหลักทฤษฎี หลักปฏิบัติตามศาสตร์พระองค์ท่าน พวกเราสามารถมองทะลุใน 6 มิติ ตั้งแต่นาทีแรก จนนาทีสุดท้าย ของ 3 วัน 2 คืน โดยใช้กลไก เครื่องมือที่สำคัญ คือ ลูกของพ่อ (หลักการที่ว่า ภูมินทร์ หมายถึง ฟ้าโน้มเจ้าลงมาติดดิน เพื่ออยู่กับดิน อยู่กับพสกนิกร) ซึ่งพวกเราทั้ง 70 คน ที่เข้าร่วมอบรม ก็สามารถเป็นลูกพ่อได้สมบูรณ์แบบ ไม่มีอัตตา ไม่สวมหมวกใดๆ ที่ 70 ชีวิต มาจาก Diversity หลากหลายจังหวัด หลากหลายอาชีพ หลากหลายความเชื่อ หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายภาษา หลายหลายความคิด และอีกมากมาย แต่เราทั้ง 70 สามารถปรับ จูนความหลากหลาย มาเป็นเอกภาพ อัตลักษณ์กลุ่ม ที่แยบยน ใน นาทีแรก ของการพบเจอ หลังผ่านกระบวนการ และนำหลักคิดของพระองค์ท่าน
เมื่อเป็นแบบนี้ การขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้า จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งสร้างสรรค์ในทุกๆ เรื่องทุกๆ กิจกรรม ทำให้เกิดความสำเร็จโดยง่าย Quick Win ได้ทุกๆ คน สามารถสร้าง Brand ของตนเอง (Brand Ambassador) Brand ของกลุ่ม (Brand Organization) และ Brand Product ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมีคุณภาพที่สร้างสรรค์

สรุป ว่าสิ่งที่ทั้ง 70 คนได้ในวันแรก ของการอบรม คือ
1. ความเป็นลูกพ่อหลวง ร. 9 อย่างภาพภูมิใจ
2. เครือข่ายสร้างสรรค์ พลังสังคมระดับภูมิภาค จาก 9 จังหวัดของภาคใต้
3. แนวคิดที่ทะลุ 6 มิติ หลักองค์ความรู้
4. ศาสตร์ ที่มีคุณค่ากว่าใดๆ ในโลก นั้นคือ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์วิชาชีวิต
5. การก้าวข้าม Pian Point ไปที่ละเรื่อง ที่นำปัญหามาเป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จ
6. การมององค์รวม การรอยเชื่อมต่อจิกซอ ด้วยเวลาอันสั้น ครบกระบวนความ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
7. การจัดการความคิด ตนเอง กลุ่ม การจัดการทรัพยากรเวลา และทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นต้นทุน
8. 24 ชั่วโมง แห่งคุณค่า ที่มิสามารถปล่อยผ่านไปแม้แต่นาทีเดียว อย่างที่พ่อสอน 5 วัน ต่อ 1 โครงการ และยังมีเวลาอีกมากมายที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆ ในแต่ละวัน
8. เห็นเป้าหมายที่ชัดขึ้น ความหวังยังมีอยู่ ให้เดินไปได้
9. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 ข้อ ที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ที่เราเป็นเกษตรกร ที่จะจับทุกๆ กิจกรรมในโลกนี้เพื่อพัฒนา ที่ต้องกระทบทางบวก กับ SDGs 17 ข้อ
9. และอีกมากมายที่เราค่อยเสริม เติม หลักคิด หลักการเดิน

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา และ SDGsPGS สงขลา