ททท.ดันภาคใต้ “วีคเอนด์เดสทิเนชั่น”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว-กระตุ้นการซื้อขายทางการท่องเที่ยวภาคใต้ สำรวจสินค้าและบริการ 5 จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช วางเป้าหมาย “วีคเอนด์เดสทิเนชั่น”

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้และปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและแปซิฟิกใต้

จัดงาน” Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip From Indonesia, Malasia & Singapore 2019” เพื่อส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว กระตุ้นการซื้อขายทางการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยให้คึกคักและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาเซี่ยน จากตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจการการเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยว (B2B Trade Meet) ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ (Buyers) จำนวน 35 บริษัท และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ (Sellers) จำนวน 44 บริษัท แบ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน 44 บริษัทและธุรกิจสายการบิน 4 บริษัท

และงาน “Amazing Southern Thailand Gala Dinner” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน 2.กิจกรรมสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ 3 เส้นทาง ใน 5 จังหวัดได้ แก่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช
โดยคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้มารักษาพยาบาล (Medical & Wellness) กลุ่มผู้หญิง (Lady) กลุ่มนักลงทุนและธุรกิจ (Incentive) และกลุ่มครอบครัวและทั่วไป (Family&Leisure)


นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้วางตำแหน่งทางการตลาดสำหรับตลาดการท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคอาเซี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ให้ประเทศไทยเป็น “วีคเอ็นค์เดสทิเนชั่น”
โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่ม FIT และกลุ่ม Incentive จากการส่งเสริมให้เพิ่มความถี่ในการเดินทางและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายต่อทริปเพิ่มขึ้น โดยการดำเนินการร่วมกับบริษัทนำเที่ยว พันธมิตรด้านออนไลน์มาเก็ตติ้ง รวมถึงการสร้างการรับรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆของประเทศไทยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้โดยตรง
และในปี 2563 ททท.ยังตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในรูปแบบให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขาดความรับผิดชอบ

“วันนี้ททท.โดยภูมิภาคอาเซียนเอเชียและแปซิฟิกใต้และภูมิภาคภาคใต้ จึงบูรณาการการจัดงาน ” Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip From Indonesia, Malasia & Singapore 2019” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นการซื้อขายทางการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยให้เกิดความคึกคักมากขึ้น”


อีกทั้งจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคภาคใต้ได้พบปะเจรจาทางธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งตลาดหลักและมีศักยภาพสูงรวมถึงกิจกรรม “Amazing Southern Thailand Gala Dinner” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพื้นที่ ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและแลกเปลี่ยนทัศนะทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และภาคใต้ พร้อมทั้งการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น และการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของภูมิภาคอาเซียนต่อไป