กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จชต. ยะลา แปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบท้องถิ่น-พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์

สร้างรายได้แก่ชุมชน

ร้านกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ โดยการนำของนายอนันต์ แจ่มจันทา ประธานกลุ่มฯ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า จังหวัดยะลา ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว มาออกแบบพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ให้สมาชิกเข้าใจการทำงานระบบกลุ่ม เกิดการเสียสละเพื่อสังคม และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน โรงเรียนสังกัดชายแดนใต้

 

นางสาวณิชากร จองศิริ สมาชิกผู้ดูแลฯ บอกว่า ทางกลุ่มฯ ได้เปิดร้านไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยสินค้าในร้านที่นำมาจำหน่ายก็จะเป็นสินค้า Yala Bird City ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าชุมชน

โดยจะแบ่งเป็นโซนสินค้า Yala Bird City ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ของกลุ่มอาชีพจังหวัดยะลา ทั้งกล้วยฉาบ น้ำพริก ปลาส้ม เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าแฮนด์เมดจากชุมชนต่าง ๆ มากมาย

ไม่เพียงแต่จะเปิดจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว ที่นี่ยังเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าของจังหวัดยะลา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดยะลา ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา อีกด้วย นอกจากนี้ ก็ยังเปิดให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนวดฝ่าเท้า นวดตัว คอ บ่า ไหล่ จากกลุ่มอาชีพในราคาเป็นกันเอง

ขณะเดียวกัน ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ทางร้านฯ ก็ได้จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนได้มาเลือกซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก ด้วย โดยประชาชนสามารถมาเลือกซื้อสินค้า ตามราคาที่ต้องการได้เลย ส่วนราคาก็เป็นราคาปกติทั่วไป

จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถแวะมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ จากร้านกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานเทศบาลนครยะลา ได้ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือหากสนใจนวดเพื่อสุขภาพ สามารถสั่งจองคิวไว้ล่วงหน้าได้ที่ เบอร์ 08-2439-8996

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สทท.ยะลา