วันนี้ ( 29 พ.ย. 62 ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ประจําปี 2563 โดยมีเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมไทย- จีนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับวันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เป็นเทศกาลแห่งการเซ่นไหว้และการขอโชคลาภจากเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการส่งความสุข อวยพรให้แก่กันและกัน ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมาก มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก


ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน

ที่มาภาพข่าว : อรรคพงษ์ บุญชีพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา