เวที “คนใต้ หยัดได้” แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน


บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับโครงการส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน-มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง “บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในท้องถิ่นภาคใต้” หรืองาน “คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 2” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์

งานสัมมนาวิชาการ “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแบ่งปันบทเรียนของการพัฒนาทักษะในเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในท้องถิ่น ผ่านการคัดสรรบทเรียนและตัวอย่างความสำเร็จของพื้นที่ต่างๆ

ตลอดจนแนะนำนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเผยแพร่และขยายต่อ อันนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการระดมความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาวะเยาวชน เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในภาคใต้