สงขลา​ – การท่องเที่ยวมาเลเซีย​ บุกหาดใหญ่​ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ท่องเที่ยวมาเลเซีย ในปี 2563

วันนี้​ 27 พฤศจิกายน 2562​ การท่องเที่ยวมาเลเซียจัดงานสัมมนา การท่องเที่ยวมาเลเซียและ​ “Malaysia Tourism Seminar and B2B Session”​ ร่วมกับ Cul-Tour Border Tourism for Visit Malaysia 2020 (VM2020) ณ​ โรงแรมเซ็นทา​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมมาเลเซียให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และเป็นจุดหมายปลายทางในชุมชนไทยภาคใต้​ โดยมีมีตัวแทนจากการท่องเที่ยว สมาคมและสมาชิกสื่อจากภาคใต้ของไทยเข้าร่วมกว่า 100 คน

Mr. Noran Ujang ผู้อํานวยนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ กลุ่มอาเซียน) การท่องเที่ยวมาเลเซีย ได้ให้การต้อนรับแขกในงานเปิดตัวและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า​ เพื่อเปิดตัวของแคมเปญ Visit Malaysia 2020 และสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง​ สําหรับการพัฒนาการส่งเสริมการขาย​

โดยมีเป้าหมายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ของประเทศไทยมายังมาเลเซีย โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ อันใกล้ชิดและยาวนาน

“ผมขอบคุณตัวแทนการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนสําหรับความพยายามอย่างทุ่มเทในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สําหรับการส่งเสริมมาเลเซียในภาคใต้ของประเทศไทย”​

ในปี 2561​ มีนักท่องเที่ยวจํานวน 25.8 ล้านคนเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย​ ด้วยรายรับนักท่องเที่ยว 84.1 พันล้านริงกิต ทางมาเลเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 1.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว​ โดยมีรายรับนักท่องเที่ยว 3.8 พันล้านริงกิต

ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 4 จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังมาเลเซียทั้งหมด​ ในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมมาเลเซียได้รับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย 1.15 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

สําหรับ VM2020 นั้นมาเลเซียตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยว 30 ล้านคนทั่วโลก​ ซึ่งคาดว่าจะมาจากประเทศไทยประมาณ 2.3 ล้านคน