ภาครัฐ-เอกชน นราธิวาส เตรียมจัดกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี”ต้อนรับปี 63 สำรวจสถานที่ในอำเภอตากใบ ก่อนจัดกิจกรรม 31 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563วันที่ 25 พ.ย. 62 คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” นำโดยนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตากใบ นางสุกัลยา ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอตากใบ พร้อมด้วยนางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” ในพื้นที่อำเภอตากใบ แต่เนื่องสภาพอากาศมีฝนตกต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง โดยได้เลือกเดินทางในบางสถานที่

โดยสถานที่แรก คือ สถานที่ผลิตปลากุเลาของอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าชมขั้นตอนการผลิตปลากุเลาเค็มของอำเภอตากใบ ที่นำปลาสดมาจากชาวประมงในพื้นที่มาขอดเกล็ด ทำความสะอาด จากนั้น เป็นขั้นตอนการหมักเกลือ โดยระยะเวลาในการหมักขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวปลา แล้วนำไปผูกหางห้อยหัวตากในมุ้ง เพื่อสะเด็ดน้ำให้แห้ง ใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ กว่าปลาจะได้ที่แล้วนำมาคัดขาย ซึ่งช่วงที่ปลามีจำนวนมาที่สุด คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม สำหรับการผลิตปลากุเลาเค็ม มีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน เป็นเคล็ดลับเฉพาะของชาวตากใบที่สืบทอดกันมา ทำให้เป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ จนมีราคากิโลกรัมละนับพันบาท และเป็นสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยบางช่วงสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

จากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีจุดเด่นที่สวยงาม โดยอาคารสถาปัตยกรรมแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์โดดเด่น ผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน โดยมีศาสนสถานภายในวัด อาทิ พระอุโบสถ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2416 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธไสยาสน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2484 เป็นพระพุทธรูปปั้นประดับกระจก เป็นต้น

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังเกาะยาว โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะทีมงานขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งบริเวณชุมชนเกาะยาว อำเภอตากใบ จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ภายใต้แนวคิด “นราธิวาส พลาดได้ไง” ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมต้อนรับแสงแรก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งดวงอาทิตย์จะทักทายจังหวัดนราธิวาสก่อนใครในประเทศ

พร้อมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเกาะยาว ที่มีสะพานไม้ชื่อสะพานคอยร้อยปี ยาว 345 เมตร เป็นสะพานไม้ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะยาวจะติดกับทะเล มีเสาธงรวมใจที่จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเกาะยาว ทั้งนี้ กิจกรรม “2020 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: ทัดดาว ยิ้นลุ้ง, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส