นราธิวาสมุ่งพัฒนา ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศ


จังหวัดนราธิวาส ขานรับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน

ภาพจาก https://www.innnews.co.th/regional-news/news_242084/

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ได้จัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม” ที่ประเทศไทย ประกอบกับ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปดูแลด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในพื้นที่ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ให้ครอบคลุมทุกด้าน”

ทางจังหวัดนราธิวาส จึงได้กำหนดจัดโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับผู้สูงวัย ซึ่งจากข้อมูลมี 88 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย ซึ่งจะนำหน่วยงานและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไปจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติ ไปให้กำลังใจ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: ปพิชญานันท์ เทพรักษ์,วรรณวิไล สนิทผล, สวท.นราธิวาส