ยืนยัน กู้ยืมเงิน กยศ. โดยเปิดบัญชีธนาคารอิสลาม ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา

จากกรณีปรากฎคลิปที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกล่าวถึงการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยระบุว่า ในเอกสารกู้ยืมมีการให้กรอกข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนศาสนาด้วย ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างกับความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิม

ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากนายอดุลย์ พันธุสะ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะธนาคารอิสลามฯ เปิดให้บริการทางการเงินกับประชาชนทุกศาสนา และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อมาใช้บริการที่ธนาคาร เช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการกู้เงินจาก กยศ. ทุกคน ยังสามารถนับถือศาสนาของตนเอง และเข้าร่วมโครงการได้ตามสิทธิ ซึ่งปัจจุบัน กยศ. เปิดให้บริการทางการเงินผ่านธนาคารอิสลามฯ และธนาคารกรุงไทย โดยทั้งสองธนาคารไม่ได้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ อีกทั้ง เป็นเพียงตัวกลางในการโอนเงินระหว่าง กยศ. กับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น

ด้าน นางสาวกุลศยา ศิริภูวดล อาจารย์แนะแนวผู้รับผิดชอบงาน กยศ. ของโรงเรียนสุไหงโก-ลก ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า “โรงเรียนสุไหงโก-ลก ใช้บริการเปิดสมุดบัญชี กยศ. ผ่านธนาคารอิสลามมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว เนื่องจากทางธนาคารอิสลามฯ ส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงโรงเรียน ซึ่งสะดวกต่อตัวนักเรียนที่ไม่ต้องเดินทางออกจากรั้วโรงเรียนไปดำเนินการด้วยตัวเองที่อาจล่าช้า หรืออาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง โดยยืนยันว่าเอกสารทุกฉบับที่นักเรียนต้องกรอกไม่มีชุดใดที่ระบุว่าให้เปลี่ยนศาสนา อีกทั้ง ตัวอาจารย์ก็ไม่เคยชี้นำ หรือชักชวนให้นักเรียนต่างศาสนามาเข้ารับศาสนาอิสลาม เพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อน อีกทั้ง เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับการให้สิทธิ์กู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้”

ขณะที่ นางสิริพร รอดสมบูรณ์ ผู้ปกครองนักเรียนของนายกีรติ ถิตย์ประเสริฐ ซึ่งนับถือศาสนาพุทธกล่าวว่า “เป็นครั้งที่ 2 ที่มาทำเรื่องกู้ยืมเงินจาก กยศ. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตรชาย โดยทั้ง 2 ครั้งไม่เคยมีเอกสารใด ๆ ที่มีการระบุว่าต้องเปลี่ยนศาสนาเพื่อขอรับเงินจากโครงการนี้ จึงไม่เข้าใจเจตนาของผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ เพราะหากผู้ปกครองหลงเชื่ออาจไม่ยอมให้บุตรหลานมากู้ยืมเงินจาก กยศ. ซึ่งจะกระทบกับตัวนักเรียนนักศึกษาโดยตรง”

ข้อมูลข่าวและที่มา: กุศลิน สุวรรณโณ, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส