ยะลา พร้อมรับมืออุทกภัย  หลังกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนหนัก 25-29 พฤศจิกาย

 

นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ในระยะต่อไป ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น

 

    “จังหวัดยะลาได้มีการเตรียมความพร้อม และได้มีข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนเผชิญเหตุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน”

 

 

          นายกาส กล่าวและว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้ประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ประกอบกับในห้วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงได้ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดยะลาด้วย ซึ่งก็ได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในการแจ้งเตือนภัยของทางภาคราชการ พร้อมกันนั้น ก็ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการในการเฝ้าระวัง ติดตาม พร้อมกับแจ้งเตือนภัย เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ยังกล่าวด้วยว่า ทางจังหวัดยะลาก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นของทางกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ และขณะนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนว่า คงไม่ใช้ว่ามีความมั่นใจ ต้องใช้คำว่าต้องเตรียมความพร้อม และรับสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขอฝากพี่น้องประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานราชการ ว่าจะเตรียมความพร้อมกันอย่างไรในห้วงที่คาดว่าจะวิกฤต

 

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา