ยะลาคุมเข้ม! เฝ้าระวังเขตเมืองอย่างเข้มงวด ป้องกันการก่อเหตุตอบโต้จากฝ่ายตรงข้าม

หน่วยความมั่นคงสามฝ่าย ทหาร ตำรวจ อส. จังหวัดยะลา ยังคงคุมเข้มเฝ้าระวังพื้นที่เขตเมืองยะลา อย่างเข้มงวด โดยที่บริเวณถนนสายสิโรรส ส.ต.อ.อดิศร จงอักษร ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองยะลา ได้นำกำลังร่วมตำรวจ ทหาร อส. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจสอบบุคคล รถยนต์ รถจักรยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย รวมทั้งสิ่งของต้องสงสัย อาวุธ วัตถุระเบิด อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายมีโอกาสแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการเน้นย้ำ ซึ่งเชื่อว่าจากการบังคับใช้กฎหมายในห้วงที่ผ่านมา และการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจ ชรบ.บ้านทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 การปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายหลายพื้นที่ รวมทั้งล่าสุดเหตุยิงปะทะ คนร้ายเกิดการสูญเสีย อาจมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้าม

ประกอบกับหน่วยข่าวด้านความมั่นคง พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายมีแผนเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดยะลา และได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เน้นหนักพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลา ตำบลลำใหม่ ตำบลลำพะยา ตำบลท่าสาป ตำบลยุโป ตำบลตาเซะ และตำบลใกล้เคียง ตลอดจนให้ทุกชุดที่ปฎิบัติหน้าที่ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีความพร้อมในการป้องกันตนเอง และสามารรับมือ ตอบโต้ ต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ได้ ตลอดเวลา ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือผู้ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ สามารถแจ้งสายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สทท.ยะลา