ปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นปชช.เลิกทิ้งขยะในเลสาบสงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (24 พ.ย. 62) ที่บริเวณท่าเทียบเรือภายในโรงสีแดงหับโห้หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำวิสาหกิจชุมชน ECOTOURISM SONGKHLA THAILAND แกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา สมาคมประมงเมืองเก่าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ SONGKHLA STATIŌN ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนที่อยู่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา โดยชุมชนตำบลหัวเขา ซึ่งมีเรือหางยาวที่ทำการท่องเที่ยวทั้งหมด และเรือหางยาวของชาวประมงในพื้นที่ชุมชนตำบลหัวเขา เรือแจวจากชุมชนบ้านแหลมสน จำนวนกว่า 30 ลำ เข้าร่วมเก็บขยะกลางทะเลสาบสงขลาครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การรวมตัวกันทำประโยชน์ของทุกภาคส่วนเพื่อสังคมในครั้งนี้ จะเป็นการรณรงค์ พร้อมกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการร่วมกันลดปริมาณการสร้างขยะ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้และการทิ้งขยะลงในทะเลสาบสงขลา ซึ่งทางจังหวัดสงขลาเองจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวจนกว่าขยะและมลพิษทางทะเลจะหมดไป และถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนริมทะเลสาบ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาในอนาคตต่อไป”

ด้าน นางสาวพิชชาณี เตชะพิมานวงศ์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ECOTOURISM SONGKHLA THAILAND กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเก็บขยะกลางทะเลในครั้งนี้ เป็นการสานต่อกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อรณรงค์ให้ทะเลสาบสวยของเราไร้ขยะ ไร้การปล่อยน้ำเสียลงทะเล ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน และคนในชุมชน ที่ตั้งใจมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนฯ เอง ได้มีการร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลหัวเขา เดินหน้าสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดกิจกรรมได้มีการมอบอุปกรณ์ในการเก็บขยะ ประกอบด้วยสวิง และถุงขยะ เพื่อนำไปตัก และใส่ขยะกลางทะเล พร้อมนำกลับมากำจัดตามหลักวิชาการต่อไป

ที่มา : สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา