ม.อ.เปิดผลงานศิลปะร่วมสมัย! “วิถีถิ่นแดนใต้”จากศิลปิน​South Free Art

วันที่​ 23 พฤศจิกายน 2562​ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ (ม.อ.) จัดพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปะวิถีถิ่นแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (The 3rd Exhibition of Jiwa Seni Di Selatan) โดย South Free Art Group ณ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​


ภายในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์​ เป็นประธานเปิดงาน​ พร้อมด้วย นายแวอารง แวโนะ​ ประธานกลุ่ม​ South Free.Art, น.ส. ศจีพรรณ เลาหวิริยะกมล นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน PSU Art Gallery ศิลปินวาดภาพ​ และผู้เข้าร่วมรับชมผลงานกว่า​ 30​ คน​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา


ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากศิลปินกลุ่ม South Free Art นำผลงานจิตรกรรมของสมาชิกในกลุ่มและศิลปินรับเชิญ จำนวน 51 ชิ้น มาจัดนิทรรศการในชุด “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปะวิถีถิ่นแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562”

ซึ่ง South Free Art Group เป็นการรวมกลุ่มของศิลปินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มาร่วมกันสร้างผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยมุ่งหวังจะใช้ศิลปะเป็นกระบวนการสู่การขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สังคม สื่อสารความหมายแห่งความสันติสุข วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์อันงดงามของพื้นที่ชายแดนใต้ นิทรรศการในครั้งนี้จัดแสดงในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562