เกษตรกรกันตัง จ.ตรัง ปลูกข้าว กว่า 20 ไร่ แซมสวนยาง ผลผลิตสูง-สร้างรายได้เพิ่ม ระหว่างรอสวนยางโต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นางประทุม ทองเสน่ห์ เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปลูกข้าวไร่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ในพื้นที่สวนยางพาราปลูกใหม่ โดยได้ตัดสินใจปลูกข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพาราปลูกใหม่ในของตนเองเนื่องจากอยากจะสร้างรายได้เสริมในช่วงระหว่างที่สวนยางยังไม่ให้ผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งตนเลือกใช้พันธุ์ดอกพะยอม เพราะเป็นพันธุ์พื้นเมืองทางภาคใต้ของไทย และเหมาะที่จะปลูกเป็นพืชแซมยางได้ดี


นางประทุม ทองเสน่ห์ กล่าวว่า “สำหรับข้าวพันธุ์ดอกพะยอม เป็นพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเจ้าพื้นเมืองทางภาคใต้ เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน สูงประมาณ 150 ซม. มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 145-150 วัน มีลักษณะเด่น คือ “คอรวงยาว” เหมาะสำหรับเก็บเกี่ยวด้วยแกระ (อุปกรณ์เกี่ยวข้าวของชาวนาภาคใต้) ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล เมล็ดเรียวยาว ให้ผลผลิตสูงสุดประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชแซมยางได้ดี”

ข้อมูลข่าวและที่มา: ยอยศพร อรรคไกรสีห์, วรรณวิไล สนิทผล, สวท.ตรัง