สงขลา | “อบต.ทำนบ” ชวนเด็กปลูกต้นไม้’ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก’

7 ธันวาคม 2561 นายสังสิทธิ สุวรรณเจริญ นายก อบต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถื่น อถล.ทำนบ พนักงาน บ.ซีเวลท์ โฟรเซิ่น ฟูด จ. คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนวัดทำนบตางหน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว โรงเรียนบ้านคลองท่าแตงและพี่น้องชาวตำบลทำนบ ร่วมปลูกต้นทองอุไร ริมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ่อสี่กั๊ก – บ้านทำนบ ช่วง สี่แยกตางหน ถึง ศาลาตาขลิ้ง ระยะทาง 600 เมตร ตามโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม