สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมใจลด คัดแยกขยะ ใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต

“Say No To Plastic”“Say No To Foam”

นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมใจลดคัดแยกขยะ ใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต “Say No To Plastic” “Say No To Foam” เพื่อขานรับนโยบาย”

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ได้สร้างแบบอย่างในการรณรงค์หิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย ถือปิ่นโต จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มายังศาลากลางจังหวัดตรัง มุ่งหวังลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ช่วยกันลดประมาณขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์อีก

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ขับเคลื่อนมาตรการลด คัดแยกขยะในสํานักงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการงดใช้โฟมทุกชนิดบรรจุอาหารและนำเข้ามาในสำนักงาน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและใช้ถุงผ้าแทน ลดการใช้ขวดน้ำ แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยใช้แก้วน้ำกระบอกน้ำส่วนตัวแทน บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในที่ประชุมแบบ Self service แยกขยะตามประเภทก่อนทิ้งทุกครั้ง ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบเดือนกันยายนและตุลาคม 2562 สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ได้ 197.2 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 44.8 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 337 กิโลกรัม ขวดน้ำ 15.3 กิโลกรัม แก้วน้ำใช้ครั้งเดียว 473 ใบ ถุงพลาสติกหูหิ้ว 572 ใบ และไม่มีขยะที่ทำจากโฟมบรรจุอาหารเลย โดยสามารถเลิกใช้กล่องโฟมได้ 100%

ข้อมูลข่าวและที่มา: ยอยศพร อรรคไกรสีห์, สุนทรี ทับมาโนช, สวท.ตรัง