เทศบาลกำแพงเพชร รัตภูมิ โชว์ศักยภาพจัดปันจักสีลัต คัดเขต 9 กีฬานักเรียน นักศึกษา ลุย “อุดรธานีเกมส์

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมจัดกีฬาปันจักสีลัต รอบคัดเลือกตัวแทนเขตที่ 9 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) 24-28 พฤศจิกายน 2562 นี้

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ทางจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนคัดเลือกนักกีฬาเขตที่ 9 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง โดยการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ทางจังหวัดได้มอบหมายให้กับทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา เป็นผู้ดำเนินจัดการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ในรอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตที่ 9 ในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ โดย จ่าสิบตำรวจจรูญ เรืองฤทธิ์ นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า “ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะโชว์ศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตในครั้งนี้ให้สมกับที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เตรียมความพร้อมสำหรับสนามแข่งขัน ซึ่งจะใช้โรงยิมสนามกีฬากลางของเทศบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน รองรับนักกีฬา พร้อมทั้งผู้ที่จะมาเข้ามาร่วมชมการแข่งขันได้นับพันคน ถือได้ว่าเป็นโรงยิมฯ ที่มีความสะดวก และกว้างขวาง พร้อมกันนั้นทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังจัดสถานที่พักให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ โรงเรียนห้วยสมบูรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกำแพงเพขร อ.รัตภูมิ ไว้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน”

ซึ่งในส่วนของนักกีฬาปันจักสีลัต นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดสงขลา นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมตลอด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกในครั้งนี้ นักกีฬาเรามีความพร้อม มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถที่จะสู้กับนักกีฬาจากจังหวัดอื่นได้อย่างสบาย
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีบุคคลจากวงการกีฬาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่สำคัญร่วมให้การสนับสนุนเพื่อให้การจัดการแข่งขันสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อาทิ นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา, นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา, จ่าสิบตำรวจจรูญ เรืองฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา และ นายพิทยา รัตนพันธ์ ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา