สงขลา – ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา วอร์มอัพเครื่องจักรกลสาธารณภัยประเภทเรือและฝึกซ้อมย่อยการกู้ภัยทางน้ำ Drill Ex. : Water Rescuu DDPM 12 เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ (20 พ.ย. 62) ส่วนป้องกันและปฎิบัติการ โดยฝ่ายปฏิบัติการฯ วอร์มอัพเครื่องจักรกลสาธารณภัยประเภทเรือ และฝึกซ้อมย่อยการกู้ภัยทางน้ำ Drill Ex. : Water Rescuu DDPM 12 : ภายใต้รหัส DRD 12 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรสาธารณภัย กำลังพล ให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสาธารณภัย โดยจำลองเหตุการณ์เกิดวาตภัย คลื่นลมแรง และฝนตกหนัก ประชาชนจมน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สระน้ำ ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา

 

จากนั้น ผอ.ศูนย์ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฯ ณ อาคารงานเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤติ เพื่อให้แนวทางการปฎิบัติงานเฝ้าระวังที่ได้รับแจ้งเหตุ พร้อมออกปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง โดยมี รักษาการในตำแหน่ง ชช. ผอ.ส่วนฯหน.ฝ่าย บริหารทั่วไป ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อม พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานเผชิญเหตุ

ข้อมูลจาก/ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา