อบต.บานา-ปัตตานี “จัดการขยะครั้งใหญ่” จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day  สร้างจิตสำนึกประชาชน สร้างภาพลักษณ์เมืองน่าอยู่

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ ถนนสราญรมย์ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายนายณฐนน สุวรรณ์ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบานา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน มี นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลบานาร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้

นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา กล่าวว่า ถนนสราญรมย์ เป็นถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเกษมสำราญและถนนนาเกลือเพื่อเข้าสู่เมืองปัตตานี จากการสังเกตพบว่ามีประชาชนแอบลักลอบทิ้งขยะ เศษสิ่งก่อสร้าง เศษไม้กิ่งไม้ เศษกระจก ขยะบรรจุถุงดำ ฯลฯ ทำให้สกปรก และไม่น่ามอง องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จึงได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ แต่ก็ยังมีประชาชนแอบลักลอบทิ้งสิ่งต่าง ๆ ตามบริเวณพื้นที่เดิมอยู่ การลักลอบนำขยะมาทิ้งริมถนนเส้นนี้มีมาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากเป็นที่โล่ง ห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชนทำให้ง่ายต่อการลักลอบนำขยะมาเททิ้ง ต่อจากนี้ไปได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจตราเป็นระยะ ๆ และหากยังมีคนลักลอบนำขยะมาเททิ้งอีก และเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้แล้วก็จะดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท กับผู้ที่ฝ่าฝืนทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา: บดินทร์ เบญจสมัย, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี