พัทลุง เดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านทางสื่อออนไลน์ พร้อมเปิดตัว ‘phatthalung go’

แอพพลิเคชั่นรวมแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่นพัทลุงโก (phatthalung go) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ภายใต้สัญลักษณ์นายยอดทองตัวตลกในหนังตะลุง ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงผ่านทางสื่อออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

พัทลุงโก (phatthalung go) เป็นแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงทั้ง 11 อำเภอไว้ในที่เดียว ครอบคลุมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์โอท็อป รวมถึงความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นเมือง อีกทั้งยังมีบริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อาทิ แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว การเดินทาง หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งเหมะสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ โดยหน้าหลักของแอพพลิเคชั่นพัทลุงโก (phatthalung go) จะแสดงหมวดหมู่ของข้อมูลในรูปแบบ 9 ช่องหลัก คือ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สินค้าโอท็อป ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา การคมนาคม และหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลในหมวดต่างๆ ได้โดยง่ายขณะที่ผู้ประกอบการสามารถนำคิวอาร์โค๊ด(QR code)ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้ เช่น นำ คิวอาร์โค๊ด(QR code) ไปใช้ติดบนตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าใครเป็นผู้จัดทำและติดต่อได้ที่ไหน

แอพพลิเคชั่นพัทลุงโก(phatthalung go) รองรับได้ถึง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ นับว่าเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างมาก

 

ข้อมูลข่าวและที่มา : สมพงศ์ หนูขวัญ, สุนทรี ทับมาโนช, สวท.พัทลุง