นางสาวนูเรีย อาแว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้า (พิธีซ้อมฯ ณ หอประชุมคุรุสภา) และ ในช่วงบ่าย (พิธีรับพระราชทานรางวัล) เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โดยนางสาวนูเรีย อาแวได้เปิดเผยว่า สำหรับรางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในชีวิต และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สนับสนุนการทำกิจกรรมมาตลอดและเปิดโอกาสให้ดิฉันได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และที่สำคัญต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมไปถึงทีมงานเพื่อนๆ ของตนทุกคน ที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะรางวัลนี้ไม่ได้มาจากความสามารถของดิฉันเพียงคนเดียว แต่เกิดจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของทีมงานทุกคน ดิฉันจึงอยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย