งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ คุณครูแนะแนวหรือตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนา บรรยายและสาธิต “การคัดเลือกนักเรียนภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง” (TCAS รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ คุณครูแนะแนวหรือตัวแทนโรงเรียน เรียนรู้วิธีการสมัคร การกรอกข้อมูล วิธีการชำระเงิน การ upload File ข้อมูลนักเรียน และเทคนิคอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยง่ายและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

โดยวิทยากร อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง บรรยายและสาธิต คู่มือการเข้าระบบและ Uplode File ข้อมูลนักเรียนสำหรับคุณครูแนะแนว/ผู้ประสานงานโรงเรียน โดย นายจักรภพ แซ่ลิ่ม และการบรรยาย ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์พัชรา ศุภธีรสกุล ประธานอนุกรรมการรับสมัคร และถาม-ตอบ ปัญหาที่พบจากการดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรงและแนวทางแก้ไข

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีกำหนดจัดบรรยายและสาธิต ดังนี้ 

  • วันศุกร์ 15 พ.ย. 62 โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า จังหวัดสงขลา
  • วันจันทร์ 18 พ. ย. 62 โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี
  • วันอังคาร 19 พ. ย. 62 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
  • วันพุธ 20 พ. ย. 62 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • วันพฤหัสบดี 21 พ. ย. 62 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-289255-8 หรือ www.entrance.psu.ac.th