ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ชวนผู้สนใจร่วมหาไอเดียใหม่ๆ จุดประกายความคิด ในกิจกรรม  “10 TALK presented by ICC HAT YAI”  ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC HAT YAI) สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการให้บริการด้านการเป็นสถานที่จัดงานในพื้นที่ภาคใต้ ชวนชาวหาดใหญ่ สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสัมผัสมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ แนวทางการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ในกิจกรรม “10 TALK presented by ICC HAT YAI”  ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 18.00 น. ที่ Conference Hall

นายศิริชัย เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 10 TALK มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวจากบุคคลที่น่าสนใจมาบอกเล่าแก่ผู้ฟังเพื่อนำไปสู่การต่อยอดในการสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น เป็นพื้นที่จุดประกายความคิด ส่งมอบเรื่องราวที่แตกต่าง หลากหลายให้แก่ผู้ฟัง ภายใต้ธีม “#hometown” ที่มีความหมายกว้างและลึกซึ้งมากกว่าคำว่า “บ้านเกิดเมืองนอน” โดยควาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  10 ไอเดีย 10 เรื่องราว 10 คนเล่า ก้าวต่อไปด้วยกัน ในธีม “#hometown” เพื่อเป็นเวทีในการบอกเล่าเรื่องราว แนวคิด ประสบการณ์ชีวิต แนวทางการทำงาน การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ “รับจำนวนจำกัด” โดยขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถรับผู้เข้าฟังได้ในจำนวนที่จำกัด ทีมงานจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้กรอกให้ไว้ แล้วจะแจ้งผลการสมัครของคุณ ว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานหรือไม่ทางอีเมล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesk8-HOgosf7mQ3UTmDQyTM9fjLuiETT4bSreJJh-0ct6liQ/viewform