สงขลา – รำลึก “ป๋าเปรม” รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผ่าน “เปียโน” ของฝากชิ้นสุดท้ายเคียงคู่อาคาร “หอเปรมดนตรี” มหาวิทยาลัยทักษิณ

“พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรีในพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ ซึ่งท่านถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบในเช้าที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวัย 99 ปี แม้คนส่วนใหญ่ต่างรู้กันดีว่า ป๋าเปรมท่านเป็นทหารกล้าขุนศึกคู่บัลลังก์ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

แต่ในด้านการดำเนินชีวิตส่วนตัวนั้น ท่านเป็นคนที่มีความสุนทรีไม่น้อยชื่นชอบในดนตรี และชอบร้องเพลง บทเพลงและดนตรีทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่ง และผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ พล.อ.เปรม มีความสุขจากเสียงดนตรี คงต้องยกให้กับ พ.ต.วิวัฒน์ คมศิลป์ หรือ “ครูเป๊ก” นายทหารหนุ่มจากกองดุริยางค ทหารบก ผู้ทำให้ป๋าเปรมบรรลุฝันในอดีต เล่นเปียโนได้

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง 21 ก.พ. 59

นอกจากนี้ ป๋าเปรมยังนิยมชมชอบในการประพันธ์เพลง ซึ่งที่ผ่านมาท่านได้แต่งเพลงไว้เป็นจำนวนมากกว่า 150 เพลง โดยมีผลงาน 157 เพลง ถูกนำมารวบรวมไว้ในหนังสือ “บทประพันธ์เพลง รัฐบุรุษศิลปิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” รวมถึงท่านยังเคยร้องเพลงออกอัลบั้มมาแล้วด้วย

สำหรับบทเพลงแรกของป๋าเปรมก็คือ “ใต้แสงจันทร์” ที่แต่งไว้ในปี 2545 ส่วนบทเพลงน่าสนใจอื่น ๆ  ได้แก่ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินไทย, แค่ฝัน, กลิ่นนาง, ขอสัญญาเป็นต้น และมีบทเพลง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ที่ถือเป็นคติประจำตัว ของป๋าเปรม นอกจากความสามารถด้านการประพันธ์เพลงแล้ว ป๋าเปรมยังสามารถเล่นเปียโนได้ โดยท่านได้ฝึกหัดเล่นเปียโนกับ “ณัฐ ยนตรรักษ์” จนสามารถเล่นเดี่ยวเปียโน (กับวงออร์เคสตร้า) ขึ้นในคอนเสิร์ตได้อย่างไหลลื่น

และนี่ก็คือความสามารถทางด้านดนตรีของป๋าเปรม เป็นด้านแห่งความสุนทรีจากรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ต้นแบบของคนทำดี เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ซึ่งป๋าเปรมได้เคยพูดถึงความสุขที่ได้รับจากดนตรีว่า “ดนตรีทำให้ผมมีความสุข แต่ผมจะสุขที่สุด ถ้าดนตรีสามารถส่งผลดีต่อแผ่นดิน” 

การกระทำและสิ่งที่ท่านดำริเป็นแรงผลักดันยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณจะสานต่อปณิธานด้านดนตรีและศิลปะ เพื่อมอบความสุขให้แก่คนภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบเปียโนส่วนตัวของ พล.อ.เปรม ซึ่งท่านได้มอบให้เป็นทรัพย์สินของชาติสืบไป

ทั้งนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เดินทางไปรับมอบเปียโนที่บ้านสี่เสาเทเวศน์ ตามที่ พล.อ.พิศณุ  พุทธวงศ์ ในฐานะที่เป็นเลขา ฯ ของ พล.อ.เปรม

ต่อมาได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเปียโนจากบ้านสี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร มายังอาคาร “หอเปรมดนตรี” มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  โดยมีอาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ควบคุมและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและการเทียบเสียงเปียโนเพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเปียโนที่ได้รับมอบและกล่าวถึงประวัติของเปียโนว่า “เปียโนดังกล่าวเป็น  Baby Grand Piano ยี่ห้อ Kawai รุ่น GM-10K เลขรหัสหมายเลขเครื่อง F054211 เป็นเปียโนมือหนึ่ง ที่พล.อ.เปรม ซื้อมาด้วยงบประมาณส่วนตัว เมื่อปี 2552 เป็นเปียโนที่ท่านมีความรักความผูกพันอย่างมากตัวหนึ่ง และใช้สอยคลุกคลีเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เพราะใช้ในการฝึกซ้อมส่วนตัว และใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในยามที่มีเวลาว่าง รวมถึงได้เรียนวิชาเปียโยกับเปียโนหลังนี้ด้วย เปียโนหลังนี้ติดตั้งประจำอยู่ ณ บ้านพักรับรองสี่เสาเทเวศร์ มาจนปัจจุบัน และ พล.อ.เปรม ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะมอบเปียโนหลังนี้ ไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์ต่อชาติและสังคมสืบไป

ปัจจุบันหอดนตรีแห่งนี้ ท่านได้อนุญาตให้ใช้ชื่อหอแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งนี้ว่า “หอเปรมดนตรี” สถานที่จัดแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงที่สามารถรองรับผู้ชมได้มากกว่า 1,000 ที่นั่ง นอกจากนี้ท่านยังมีกองทุนที่สนับสนุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ซึ่งปีนี้ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษารวม 4 ทุนรวมเป็นเงิน 120,000 บาท

สำหรับอาคารหอเปรมดนตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ พล.อ.เปรม ได้ดำริที่จะสร้างอาคารสำหรับการแสดงดนตรีและมหรสพขนาดใหญ่ โดยมีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นหอแสดงดนตรีที่มีระบบเสียงดีที่สุดในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2554 จากวิสัยทัศน์ในการใช้ดนตรี เสียงเพลง และศิลปะ ขัดเกลาจิตใจและยกระดับสุนทรียภาพของเยาวชนและผู้คนในแดนดินถิ่นใต้

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณรับสนองดำริดังกล่าว โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 เป็นอาคารสาธารณสมบัติที่สวยงาม นาม “หอเปรมดนตรี” สถานที่สำหรับการแสดงดนตรีและการแสดงมหรสพ  ภายใต้แนวคิดดนตรีในมิติใหม่และรูปแบบใหม่ คือนอกจากใช้เพื่อความบันเทิงแล้วยังใช้ดนตรีเพื่อการพัฒนาสังคมในเวลาเดียวกันด้วย “หอเปรมดนตรี”  จึงเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแผ่นดิน และเป็นเครื่องหมายของความศิวิไลซ์ใหม่สำหรับชุมชนภาคใต้