รมช.มท. นิพนธ์  ลุยพื้นที่ลพบุรี-นครสวรรค์ แก้ไขปัญหาที่ดินให้กลุ่มสมัชชาคนจน

วันนี้(15 พ.ย. 62)เวลา 10.00 น. ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะทำงาน ส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผวจ.ลพบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตามที่มีการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจนที่ทำเนียบรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาตามภารกิจที่รับผิดชอบ นั้น

ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. ในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดิน พร้อมคณะได้เดินทางไปประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องความเป็นธรรมของกลุ่มสมัชชาคนจน กรณี มีการออกหนังสือสำคัญที่หลวง(นสล.) ทับที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ โดยหลังการประชุม รมช.มท.นิพนธ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินทำกินของราษฎรอีกด้วย


จากนั้น ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจนที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป