สงขลาเฝ้าระวังฝนตกหนัก! ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 60 ของพื้นที่ อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แจ้งพยากรณ์อากาศ วันที่ 15 พ.ย. 62 มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า “บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง”

สำหรับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ แรงลมจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดชุมพรลงมาระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงดังกล่าวด้วย

สามารถติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.songkhla.tmd.go.th/ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์สอบถามสภาพอากาศ 074-311-760 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา