สงขลา – ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา นำทีมผู้บริหารเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์อันดีและสนองนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

14 พ.ย. 62 ที่สนาม R.O. STADIUM อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม VIP SONGKHLA , ทีมอัยการสงขลา และทีมธนาคารออมสินภาค 18 เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดสงขลาให้เกิดความรัก ความสามัคคีและให้การประสานงานราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สอดรับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา ที่ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ดยการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำทีม VIP SONGKHLA พร้อมด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ส่วนของทีมอัยการสงขลา นำทีมโดย นายปัญณวัจณ์ วสุพลเศรษฐ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และทีมธนาคารออมสินภาค 18 นำทีมโดยนายยุทธศักดิ์ ยินเจริญ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ใน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ในส่วนราชการทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นขวัญกำลังใจและลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลในการปฎิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีทีมต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อีกด้วย

ที่มาภาพข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด อรรคพงษ์-วิทยา-อมลรดา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา