วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานศึกษาธิการ จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนจากบ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือแก่นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เพื่อให้พิจารณาการปฎิบัติหน้าที่ของนายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายภิญโญ รับหนังสือร้องเรียนพร้อมกับเข้าร่วมประชุมหารือกับตัวแทนชาวบ้านและผู้ปกครอง โดยใช้เวลาประชุมร่วมประมาณ 1 ชั่วโมง

ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=4ojPOPRUMCA&feature=youtu.be

เนื่องจากชาวบ้านและผู้ปกครองเห็นว่า ผอ.โรงเรียนดังกล่าวไม่มีวุฒิภาวะและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียน โดยบริหารงานแบบลุแก่อำนาจหน้าที่มากเกินไป ไม่สามารถเข้ากับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ และไม่สามารถกับชาวบ้านในชุมชนได้ เช่น การยกเลิกกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญหน้าเสาธงในตอนเช้า, การเปลี่ยนบทสวดกรวดน้ำตามหลักของศาสนาพุทธ

นอกจากนั้น ยังมีคำสั่งให้ปิดทางเข้าด้านหลังโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านใช้ทางในการรับ-ส่งบุตรหลาน โดยเปลี่ยนให้เข้าประตูด้านหน้าโรงเรียนทางเดียว ทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจและมีข้อเสนอให้ย้ายผอ.ออกจากพื้นที่โดยทันที โดยมีข้อร้องเรียน 6 ข้อ ประกอบด้วย

  1. ใช้อำนาจเกินเหตุ หลงอำนาจ
  2. ใช้ 2 มาตรฐานในการปกครอง
  3. ก้าวกายงานหน้าที่ของผู้อื่น
  4. อารมณ์แปรปวน
  5. สร้างความเดือนร้อนให้กับผู้ปกครองโดยปิดทางสัญจรในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียน
  6. ไม่รู้จักครองตน ครองคน และครองงาน บริหารงานล้มเหลว และสร้างความแตกแยกในชุมชน

ขณะที่ นายภิญโญ ได้กล่าวหลังออกมาจากห้องประชุมว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการ โดยจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับชาวบ้าน พร้อมทั้งสอบถามข้อเท็จจริงจากผอ.โรงเรียนคนดังกล่าวว่าเป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียนหรือไม่ และเบื้องต้นจะสั่งให้ผอ.หยุดปฎิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์นี้จนกว่าจะมีการดำเนินตามกระบวนการ เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้

ด้านชาวบ้านที่มายื่นหนังสือ หลังจากที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วต่างพอใจ และแยกย้ายสลายตัวเดินทางกลับ