สงขลาทูเดย์ เปิดข้อมูล “ทำเลบ้านจัดสรร – อาคารชุด” ครอบคลุม 16 อำเภอ โครงการไหนขายดีสุด โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดสงขลาที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลลพบุรีราเมศวรขายได้ร้อยละ 84.1 มูลค่าขายได้ 3,497 ล้านบาท 2) ทำเลเกาะยอขายได้ร้อยละ 71.1 มูลค่าที่ขายได้ 942 ล้านบาท 3) ทำเลสะเดาขายได้ร้อยละ 70.1 มูลค่าที่ขายได้ 742 ล้านบาท 4) ทำเลควนลังขายได้ร้อยละ 69.4 มูลค่าที่ขายได้ 3,241 ล้านบาท 5) ทำเลน้ำน้อยขายได้ร้อยละ 69.2 มูลค่าที่ขายได้ 3,189 ล้านบาท

ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดสงขลาที่ขายดี 5 อันดับแรกโดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ 1) ทำเลคลองแห ขายได้ร้อยละ 89.6 มูลค่าที่ขายได้ 60 ล้านบาท 2)ทำเลคลองเตยขายได้ร้อยละ 85.4 มูลค่าที่ขายได้ 1,391 ล้านบาท 3)ทำเลในเมืองหาดใหญ่ขายได้ร้อยละ 84.9 มูลค่าที่ขายได้ 3,409 ล้านบาท 4)ทำเลเกาะแต้ว-บ่ออิฐขายได้ร้อยละ 76.5 มูลค่าที่ขายได้ 217 ล้านบาท 5)ทำเลคอหงษ์ขายได้ร้อยละ 72.4 มูลค่าที่ขายได้ 911 ล้านบาท ตามลำดับ