จากที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดโครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์  ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญประจำของทุกปีคือการประกวดนางนพมาศ โดยแต่ละคณะจะส่งตัวแทนมาร่วมการประกวด โดยในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะลงประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในตำแหน่งนางนพมาศ ปี 2562 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ สุตราม  หรือน้องอร จากคณะนิติศาสตร์

น้องอร​ เปิดเผยหลังจากได้รับตำแหน่งว่า “ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมาช้านาน อรรู้สึกดีใจ ภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ วัตถุประสงค์สำคัญของวันลอยกระทง คือ การขอขมาพระแม่คงคา และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม แต่ปัจจุบันการลอยกระทงในแม่น้ำทำให้เกิดขยะเน่าเสียและยากต่อการย่อยสลาย อรจึงอยากให้ทุกคนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานประเพณี  โดยร่วมกันช่วยเก็บขยะที่ลอยเกลื่อนในคลอง หรืออาจจะไปร่วมงานเดินดูแสง สี ไฟ และชมความบันเทิงต่าง ๆ ให้เกิดความบันเทิงได้ แต่ต้องไม่ทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติหรือทำให้เกิดขยะเน่าเสียเพิ่มเติมอีก” 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนา บิลละเต่ะ คณะนิเทศศาสตร์ และรางวัลขวัญใจ HU ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา วงศ์สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และปิดท้ายบรรยากาศงานวันลอยกระทงด้วยการร่วมลอยกระทงร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาอีกด้วย