กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล คลองหอยโข่ง-สงขลา สร้าง “ฟาร์มกล้วยไม้” แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้คนในชุมชน
ฟาร์มกล้วยไม้ขนาด 5 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้รายใหญ่สุดในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 13 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์ป๊อปอาย ซีซ่า หวายสีส้ม แดงดอกใหญ่ ซีเอฟ ศรีไพร ซี่ซ่าแดง ชมพู เอียสกุล ป๊อป สายรุ้งและผักบุ้ง ซึ่งจะมีรูปทรง สีสันและกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป นอกจากจะปลูกแล้วเป็นไม้ตัดดอกแล้วยังมีการทำไม้แขวน ไม้กระถางเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและเกษตรกรที่ต้องการหาซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกอีกด้วย

พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 กล่าวว่า “ทางกองทัพบกได้มีนโยบายให้เปิดค่ายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดในการผลักดันให้ค่ายรัตนพลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับทำแล้วต้องเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีข้อยุติในการทำฟาร์มกล้วยไม้ โดยการร่วมหุ้นของกำลังพลมาเป็นทุนในการดำเนินงาน แรกเริ่มได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานการปลูกกล้วยไม้ที่จังหวัดนครปฐมและนำมาต่อยอด เพาะพันธุ์ต้นกล้าเอง ซึ่งได้ผลผลิตเป็นอย่างดี”

ปัจจุบันฟาร์มกล้วยไม้แห่งนี้มีกล้วยไม้ 99,000 ต้น ภายในฟาร์มเป็นรูปแบบของโรงเรือนหลังคาสูง อากาศปลอดโปร่งเมื่อเดินเข้ามาจะพบกับพันธุ์กล้วยไม้ซึ่งเต็มไปด้วยกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ มีสีสันสวยงาม ภายในสวนแบ่งโซนการปลูกกล้วยไม้อย่างชัดเจน พื้นที่ไหนทำเพื่อตัดดอกก็จะผลิตเป็นไม้ตัดดอก ส่วนพื้นที่ไหนเป็นไม้จำหน่าย เป็นไม้กระถางก็จะผลิตเพื่อเป็นไม้กระถางโดยเฉพาะและจัดจำหน่ายในราคาต้นละ 30-40 บาท สร้างรายได้ 50,000-60,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะนำไปดูแลด้านสวัสดิการของกำลังพลและพัฒนาพื้นที่ภายในกองพลพัฒนาที่ 4 นอกจากนี้ยังเปิดเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ

สำหรับการป้องกันโรคของกล้วยไม้ทางผู้ดูแลจะทำการป้องกันทุกระยะ แต่ช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดจะเป็นช่วงฤดูฝนต้องมีการป้องกันมากกว่าช่วงอื่นๆ เพราะกล้วยไม้ค่อนข้างมีความอ่อนแอ จะทำให้โรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย สิ่งเดียวที่สามารถเอาอยู่นั้นคือการให้ปุ๋ยและการใส่ใจดูแลทุกวัน

ที่มาข้อมูล/ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา