“สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ชมความสวยงามของวัฒนธรรมย้อนยุค สนุกสนานกับเสียงดนตรี เวทีบริเวณศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

ช่วงค่ำวานนี้ (11 พ.ย. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ เวทีบริเวณศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทง” เป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเป็นการบูชาและขอขมาต่อพระแม่คงคาผู้คุ้มครอง และรังสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แห่งสายน้ำ “การลอยกระทง” จึงเปรียบเสมือนการเดินทางกลับสู่ธรรมชาติ กลับสู่วิถีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแห่งสายน้ำของคนไทย ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ (11 พ.ย. 62) จึงอยากให้ผู้มาร่วมงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ความงดงามของวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันรักษา และสืบสานให้ยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย และแสดงออกถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น อันนำมาซึ่งแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้กล่าวถึงด้วยความ ชื่นชมและประทับใจอย่างมิรู้ลืม พร้อมขอขอบคุณองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำหรับการมาร่วมงานในวันนี้ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างมูลค่เพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับบรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม และความร่มรื่นของสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของชาวหาดใหญ่ โดยภายในงานจัดให้มีการประดับประดาตกแต่งด้วยธงราวหลากสีสันในบรรยากาศย้อนยุค ผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างสวมใส่เสื้อผ้าชุดไทยประณีตสวยงาม เพื่อร่วมแสดงออกถึงความเป็นไทยในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ขณะที่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ,นางนพมาศ และคอนเสิร์ต กระแต-กระต่าย อาร์สยาม “เที่ยว ชม ช้อป ชิลล์” กับตลาดย้อนยุค , ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่น รวมถึงการแสดงนิทรรศการสืบสานประเพณีลอยกระทง และการสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ: สวท.สงขลา