ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เยี่ยมชมสวนกาแฟ ของนายอับดุลลักษณ์ สะอิ ที่ ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จว.นราธิวาส

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษา ได้เยี่ยมชมสวนกาแฟ ของนายอับดุลลักษณ์ สะอิ ที่ ม.2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟขี้ชะมด มีการจำหน่ายต้นกล้าต้นละ25 บาท

ให้สมาชิก โดยมีสมาชิกภายในกลุ่ม ประมาณ 500 คน โดยจะรับซื้อเมล็ดกาแฟจากสมาชิกกลุ่มใน ราคากิโลกรัม ละ25 บาท และ ภายในกลุ่ม มีการแปลรูปผลกาแฟ โดยนำผลกาแฟสุก ให้ชะมดกินในช่วงเย็นแล้วเก็บมูลชะมดในช่วงเช้า ซึ่งตลาดรับซื้อสูงถึงกิโลกรัม ละ25,000 บาท และหากเป็นกาแฟขี้ช้างจะสูงถึง กิโลกรัม ละ 35,000 บาท โดยมีกาแฟน่านเป็นผู้รับซื้อกาแฟขี้ชะมด ภายในกลุ่มนิยมปลูกกาแฟ 2 ชนิด คือ พันธุ์อราบิก้า และโรบัสต้า จากการเยี่ยมชมได้แนะนำให้ ผู้ผลิตกาแฟขี้ชะมด คำนึงถึงความสะอาด และปรับปรุงกรงของชะมด ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สายพันธุ์ และควรตรวจสุขภาพชะมดโดยสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ