ทะเลสาบสมบูรณ์แทนคุณแผ่นดิน


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ ท่าแพท่องเที่ยว ต.คลองรี อ. สทิงพระ จ.สงขลา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วย สมาชิกชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สงขลา และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกาม จำนวน 299,999 ตัวลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลสาบสงขลา และเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนตามปณิธานของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน