“เขตข้ามกาลเวลา ที่เขาโต๊ะหงาย จ.สตูล” เมื่อรุ่งอรุณมาเยือน ความมืดมิดเลือนหาย แสงสว่างทอประกาย ไหลมาบรรจบกัน ท้องฟ้ายามเช้าเริ่มเปลี่ยนสี แสงแดดยามเช้าเริ่มสยายปีก ไล่ความมืด ขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทอดน่องไปตามสะพานข้ามกาลเวลา ย้อนอดีตไปตามเส้นทางธรรมชาติที่งดงาม ในจังหวัดสตูล นักท่องเที่ยว เดินทอดน่องไปตามสะพานข้ามกาลเวลา ที่ถูกสร้างเลียบตามชายฝั่งและผาชัน ซึ่งจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าตามลักษณะเขาโต๊ะหงาย แสงแดดอ่อน ๆ ทอประกายคาบท้องฟ้าสีครามสะท้อนผืนน้ำให้เปล่งประกาย


นอกจากบรรยากาศที่สวยงามแล้ว ยังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่กำลังจะออกเรือไปหาปลายามเช้าตรู่ ภาพของเรือที่ตัดกับผืนน้ำโดยมีภูเขาอยู่ด้านหลังเป็นอะไรที่สวยงามมาก ตัวเรือที่ชาวบ้านใช้จับปลา เรียกว่าเรือหัวโทง เป็นเรือประมงพื้นบ้านในภาคใต้ ซึ่งนิยมใช้ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน โดยตัวเรือจะมีลักษณะเป็นเรือขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่โดดเด่นด้วยหัวโทง หรือหัวเรือที่สูงงอนขึ้นไป เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเลที่ช่วยในการทรงตัวของเรือ พร้อมที่จะฝ่าคลื่นลมแรงไปยังจุดหมายปลายทาง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวทะเลไทยฝั่งอันดามันเลยก็ว่าได้

เมื่อเดินลัดเลาะเลียบสะพานไปแล้วจะเจอกับไฮไลท์หลัก นั่นก็คือเขตข้ามกาลเวลา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของหิน 2 ยุค ที่ไหลมาบรรจบกัน รอยสัมผัสของหิน 2 ยุค คือหินทรายสีแดงแห่งยุคแคมเบรียน (542-488 ล้านปี) และหินปูนสีเทาแห่งยุคออร์โดวิเชียน (488-444 ล้านปี) ที่เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกกระทำให้หิน 2 ยุคเคลื่อนตัวมาชนกัน จึงเปรียบเสมือนเรากำลังเดินก้าวข้ามกาลเวลาจาก(หิน) ยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง เพียงก้าวเดียว
นอกจากได้ก้าวผ่านกาลเวลาแล้ว เรายังได้เห็นบรรยากาศของหินหลากสีบริเวณชายหาดเขาโต๊ะหงายที่มีหินทรายหลากสีจำนวนมาก ซึ่งหินแต่ละก้อนจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะสีแดง สีดำ สีเทา สีเหลือง สีน้ำเงิน ที่กระจายเต็มทั่วชายหาด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้

เมื่อเดินมาถึงอีกฝั่งของเขาโต๊ะหงายแล้ว เราจะได้เจอรวงร้านค้าที่เข้ามาขาย มีของกินท้องถิ่นและของกินฝั่งมาเลเซีย ไม่ว่าจะขนมโรตีกาปาย ขนมไข่เต่า ขนมปะการัง ขนมเสี้ยวจันทร์ ขนมผูกรัก ซึ่งตัวขนมผูกรักเรียกอีกชื่อว่า “ซิมโป้ยซายังกาเซะ” เป็นภาษามลายู (ซิมโป้ย แปลว่า ผูก ซายัง แปลว่า ที่รัก กาเซะ แปลว่า ขอบคุณ) เป็นขนมมงคลที่จะใช้ให้แทนคำขอบคุณในเทศกาลมงคลต่างๆ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสตูล เป็นอีกหนึ่งของกินเล่นไส้ปลา มีรสชาติคล้ายปั้นสิบ โดยลักษณะเด่นจะอยู่ที่การห่อของขนม จะอยู่ในรูปของการผูกแผ่นแป้งให้เป็นโบว์ โดยมีไส้อยู่ตรงกลาง


นอกจากนี้ยังมีขนมกลีบลำดวน ขนมดอกจอก ขนมบุหงาปูดะที่เป็นอีกหนึ่งของขึ้นชื่อจังหวัดสตูล โดยภาษามลายู (บุหงา แปลว่า ดอกไม้ ส่วนปูตะ แปลว่า ดอกเตยทะเล) ซึ่งบ้านเราจะเรียกกันว่าดอกลำเจียก ขนมบุหงาปูดะก็คือ ขนมเกสรลำเจียก เป็นขนมโบราณกว่า 170 ปี ซึ่งเป็นของดีที่หากินยาก รสชาติจะหวานอ่อนๆ แผ่นแป้งที่นุ่มละมุนลิ้น โดยมีไส้มะพร้าวผัดน้ำตาลทราย