เกษตรสงขลาเดินทางเดินทางสู่เป้าหมายแรก “Certify รับรองเกษตรอินทรีย์” กับปลายทางการอบรมหลักผู้นำตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS เพื่อรับ Certify รับรองแปลงเกษตรอินทรีย์สงขลา


โดยสืบเนื่องจาก สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา สสส. และมทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จัดอบรมผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 29-31 ตุลาคม ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยมุ่งมั่นทั้งทีมผู้จัดการอบรม และผู้เข้าร่วมอบรม สามารถคว้า “Certify รับรองเกษตรอินทรีย์” เป็นที่เรียบร้อย

นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม บุคคลสำคัญที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สงขลา ซึ่งสวมหมวกหลายใบในขณะนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ของการอบรม ผู้ตรวจแปลง ได้เรียนรู้การใช้ระบบข้อมูล บันทึกแปลง ด้วยสมาร์ทโฟน การจัดข้อมูล การดึง ปรับกระบวนทัศน์ผู้เข้าอบรม สู่อีกระดับ สู่การใช้นวัตกรรมปฎิรูปเกษตรกรรมยั่งยืนไทย


ขอขอบคุณ ทุกๆคน ทุกๆ เครือข่าย ทุก ๆ แนวร่วมที่จับมือไปด้วยกัน ผมรู้สึกมีพลังที่จะเดินต่อ และสนุกกับงานที่ท้าทาย และงานที่ยิ่งใหญ่ ที่ถือว่า เป็นการปฏิรูปประเทศ ด้วยการพัฒนารูปแบบ การมีส่วนร่วมที่แท้จริง Win Win ทุก ๆ คน ทุกๆ แนวร่วม ทุกๆ ภาคี และที่สำคัญ นวัตกรรมปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ มองทะลุ และครอบคลุม สัมมาชีพของคนในชุมชน ที่เอื้อกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แบบประชารัฐ ครบห่วงโซ่ ทุก ๆ คน ไม่กระพริบตา ตั้งแต่ นาทีแรก วันแรก จนนาที สุดท้าย ของวันสุดท้ายของการอบรมผู้ตรวจแปลง และการรับประกาศ ต่อจากนี้ การเดินจะก้าวกระโดดจากฐานที่แกร่ง ของคนหัวใจอินทรีย์ พร้อมจับมือทุกๆ คน ทุกภาคี ถึงไม่ใช้ SDGsPGS แต่เราไปสู่เป้าหมายเดียวกันของประเทศ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป