“นิพนธ์” รมช.มท. นำเลขาฯ ศอ.บต.ผู้บริหารท้องถิ่น เยือนจีน ดูกิจการเยาวชน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพัฒนาท้องถิ่น กระชับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา! ดึงนักลงทุนสู่ภาคใต้

5 พฤศจิกายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย พล.ร.ท.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคใต้ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 4 -​10 พ.ย.62

นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้รับเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมประชุมกับ นายกวง ซิ หู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์กลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนในประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน โดยพูดถึงความสำเร็จจากผลงานของท่านประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ตลอดจนการชักชวนเพื่อให้มีการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นักธุรกิจจีนได้เข้าไปลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่มีพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์ม ทุเรียน เป็นต้น

โดย รมช.มท. ยังกล่าวต่ออีกว่า อยากเป็นส่วนหนึ่งของจีนในเรื่องการพัฒนา “เส้นทางสายไหมยุคใหม่” หรือ “One Belt, One Road” (หนึ่งแถบ, หนึ่งเส้นทาง) หรือ “อี้ไต้, อี้ลู่” ที่ภาคใต้ยังมีข้อจำกัดการพัฒนาอีกหลายอย่าง ต้องอาศัยวิทยาการจากจีน ในการพัฒนาและต่อยอด เช่น เรื่องการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่มีอยู่จำนวนมาก ฯลฯ


ขณะที่ รมช.ของจีน ได้กล่าวว่า จีนจะมีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจแห่งใหม่ การพัฒนาโครงการ BRI เป็นต้น พร้อมทั้ง มีความยินดีที่ต้อนรับในการที่จะหารือ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากจีนสู่ไทย เพราะทั้งสองประเทศต่างมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากจีนได้มีการถวายรางวัลเหรียญแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและตำแหน่งกิตติมศักดิ์แห่งชาติ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี