เทศกาลลอยกระทงเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แน่นอนว่าทุกครั้งที่มีงานลอยกระทง หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ผลที่ตามมีก็คือ เศษซากกระทงจำนวนมากที่ลอยเกลื่อนแม่น้ำลำคลอง

แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักและตื่นตัวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น โดยเฉพาะการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายมาใช้ทดแทนโฟมหรือพลาสติก มีทั้งทำจากใบตอง ขนมปัง บ้างก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ ปักธูปเทียนเครื่องสักการะบูชา รวมถึงตัดเล็บ ตัดเศษผม ใส่เงินไว้ในกระทง ก่อนจะนำไปลอยลงแม่น้ำ

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมสืบสานประเพณีไทยพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนท่านร่วมลดปริมาณขยะ 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง

ที่มาภาพข้อมูล : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.