ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเปรมศรัทธา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันที่ (4 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเปรมศรัทธา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งหวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และประชาชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม

วัดเปรมศรัทธา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยนายเจียร หนูสุคนธ์ ได้ร่วมกับบิดา น้องชาย และกำนันน่วม นางชุม ห้องโสภา บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ 96 ตารางวา เพื่อสร้างวัดตั้งแต่ปี 2505 ในขั้นต้นสร้างเป็นที่พักสงฆ์ชื่อ “วัดรัตนประชาราม” และได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดมาตลอด แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จนกระทั่งความทราบถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ จึงมีคำริเริ่มที่จะสร้างวัดได้ถูกต้องตามกฎหมาย การก่อสร้างได้เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 โดยการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้อนุญาตให้สร้างวัดตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดเปรมศรัทธา” ตามที่ประชาชนในพื้นที่เสนอ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีพระอธิการนพ นวธมโม เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดเปรมศรัทธา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2540 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ กระทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนใกล้เคียง และเงินที่เหลือจะนำถวายวัดเพื่อการบูรณะวัดต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์