สงขลา – โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขยายพื้นที่บริการ ทุ่มงบ 156 ล้านบาท สร้างศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบวงจรภายในโรงพยาบาลนาหม่อม

นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่จะทำการเปิดศูนย์มะเร็งเพื่อขยายการบริการเพิ่มขึ้น แต่ด้วยพื้นที่โรงพยาบาลจำกัดมาก จึงใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลนาหม่อมในการสร้างศูนย์รักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ใช้ชื่อว่า “อาคารรังสีรักษา”

นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน

ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จอาคารขนาดใหญ่ 6 ชั้น รองรับผู้ป่วย 80 เตียง งบประมาณ 156 ล้านบาท ถือเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง

คาดเปิดใช้ต้นปี 2562 เริ่มขยายบริการนำผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหาดใหญ่มารักษา เน้นการดูแลประคับประคอง Palliative Treatmen ผู้ป่วยที่มีภาวะทางด้านจิตใจ เราจะดูแลผู้ป่วยจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิติที่ต้องดูแล

อ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส