ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หรือ “อ.สมยศ” อดีตอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยว่า ตนได้ขับร้องเพลง “สวนยางพอเพียง” ซึ่งทำนอง คำร้องโดย ธัชธาวินท์ สะรุโณ  และเรียบเรียงโดย ประยุทธ์ ยอดมณี

เนื้อหาของเพลงเขียนไว้ว่า ยางสองโลร้อย เจอบ่อยเรื่องการตลาด ยางลงเงินขาด อนาถชีวิตชาวสวน ฝากฝันเอาไว้กับยางไทยราคาแปรปรวน ชีวิตก็เลย ผันผวนปั่นป่วนตามราคายางยาง

ยางเป็นที่พึ่ง วันหนึ่งสี่ห้าร้อยบาท ฝนตกยางขาด เงินพลาดคนเดินต่อไป หนี้สินสะสม ภาษี สังคมมากมาย รายรับน้อยกว่าที่ใช้ ดูท่าจะไม่พอกิน เพิ่งตาสว่างเห็นทางเมื่อพบคำสอน ป่ายางแตก่อนไม่หอนจะต้องจ่ายไหร ยางสวนผสมแก้ปมชาวสวนยางไทย ไม่รอราคาถึงไหน ต่อไปเราก็พอกิน

สวนยางผสมผสานรากฐานของความหลากหลาย พืชพรรณมากมาย คนได้พึ่งพาอาศัย 9 พืชผสมผสาน หลักการพอเพียงของไทย เศรษฐกิจ สังคมสดใส สิ่งแวดล้อมอยู่ได้ยั่งยืน

ความตั้งใจของเพลงนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนชาวสวนยางได้ตระหนักให้ความจริงจังกับเรื่องนี้ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยาง และการทำสวนยางยั่งยืนแบบพอเพียง (ชมคลิป)

“ขณะนี้รัฐบาลดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง น้ำยางสดราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอ ระยะแรก 6 เดือนตั้งแต่ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 แต่ผมมองว่า เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น”

ดังนั้น เกษตรกรอย่าหวังพึ่งแต่เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะเป็นช่วงระยะสั้น ขอให้เกษตรกรคิดในระยะยาวให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรปรับวิธีคิดในการทำสวนยาง เพิ่มความหลากหลายในสวนยาง

ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า

ศ.ดร. สมยศ กล่าวว่า อยากให้ กยท.แบ่งการทำงานอีกส่วนหนึ่งในด้านระบบการทำฟาร์มที่มีสวนยางเป็นฐาน Rubber-based farming system ซึ่งควรมีหน่วยงานชัดเจนใน กยท. เพื่อหนุนเสริมในส่วนของ “เกษตรรายย่อย” รวมถึงเสริมความรู้ทางด้านนี้ด้วยและทำอย่างจริงจัง หรือเรียกว่า “ดูแลครอบครัวชาวสวนยางทั้งระบบ”

ฉะนั้น แม้ราคายางตกต่ำ ก็ยังมีผลผลิตอื่น ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องความเสี่ยงทางด้านราคา และมั่นคงกับเกษตรกรชาวสวนยาง