(รับเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง)

รายละเอียดงาน

– คีย์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของบริษัทตามรายชื่อเว็บไซต์ที่กำหนด

– มารับการสอนงานจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ก่อนเริ่มงานจริง

– รับงานกลับไปทำที่บ้านได้

– สามารถทำในวันหยุดได้

– สามารถเลือกวันทำงานเองได้

คุณสมบัติ

– อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

– เพศ ชาย / หญิง

– ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

– ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะมีเจ้าหน้าที่สอนงานให้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้ามี)

– รูปถ่าย 1 รูป (กี่นิ้วก็ได้)

– สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 

สนใจติดต่อ  095-2698524

รหัส T-002 (คุณแหวน)