วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเมืองอัจฉริยะประเทศไทย โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และมีส่วนราชการที่ได้รับประกาศนียบัตรเมืองอัจฉริยะ ร่วมพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีได้รับโครงการเมืองอัจฉริยะปัตตานีเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพลเมือง Pattani Smart City ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ Smart Living Smart People Smart Governance Smart Economy Smart Energy และSmart Environment

ในนามจังหวัดปัตตานีขอแสดงความยินดีกับการรับประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 27 เมืองของประเทศในครั้งนี้ด้วย