กยท.สงขลา มอบเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง-เกษตรกรร่วมงานคับคั่ง

วันนี้ (1 พ.ย.62) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(กยท.) จัดพิธีมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสงขลา จำนวน 883 ราย พื้นที่ทั้งหมด 11,323 ไร่ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 12สค.2562 โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องมีสวนยางที่มีอายุ 7 ปี และได้ทำการเปิดกรีดแล้ว ในครั้งนี้เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์รายละไม่เกิน 25 ไร่ จากโครงการดังกล่าว ราคาประกันรายได้จะจำแนกตามประเภท คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางสด(DRC 100%) กิโลกรัมละ 57 บาทและ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) กิโลกรัมละ 23 บาท
ทั้งนี้เงินค่าประกันรายได้ คือหักราคาอ้างอิงจากราคายาง ณ ปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรจะรับเงินจากการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) และสามารถกดและถอนเงินได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป